Prognity Sp. z o. o.
90-254 Łódź, ul. Piramowicza 9
Telefon: (42) 6 300 900
e-mail: biuro@prognity.pl

zapraszamy do kontaktu

Prognity Sp. z o.o., Łódź, 90-254, ul. Piramowicza 9, Telefon: (42) 6 300 900, e-mail: biuro@prognity.pl
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS
KRS: 0000354742, NIP: 7252023240, REGON: 100881256, Kapitał zakładowy: 50,000 zł