Technologia wpisana w biznes

Specjalizujemy się w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. Ścisła współpraca z Klientem, poznanie specyfiki jego branży oraz zwracanie uwagi na szeroki kontekst biznesowy pozwala nam na bycie kimś więcej niż dostawcą technologii – dążymy do bycia partnerem biznesowym.

Realizujemy projekty o różnym stopniu złożoności – od aplikacji webowych i bazodanowych, przez programy uzupełniające funkcjonalność ERPów po rozproszone systemy teleinformatyczne obejmujące swym zasięgiem cały kraj. Wspólnym mianownikiem tych projektów jest efektywna realizacja unikalnych potrzeb biznesowych naszych Klientów.

Wiemy doskonale, że każdy projekt informatyczny jest inwestycją, która będzie oceniana przez pryzmat kryteriów biznesowych a nie tylko technologicznych. Doradzamy w jaki sposób maksymalizować efektywność ekonomiczną i przyspieszyć zwrot z inwestycji. Wyróżnia nas doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na projekty – oferujemy wsparcie w otrzymaniu finansowania bankowego i unijnego.

Połączenie kompetencji technicznych i biznesowych z elastycznością niewielkiej firmy pozwala nam na oferowanie naszym Klientom unikalnego podejścia do ich potrzeb. Przekłada się to nie tylko na wysoką jakość powstałych aplikacji, ale przede wszystkim na rentowność wspólnych przedsięwzięć.

zapraszamy do kontaktu

Prognity Sp. z o.o., Łódź, 90-254, ul. Piramowicza 9, Telefon: (42) 6 300 900, e-mail: biuro@prognity.pl
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS
KRS: 0000354742, NIP: 7252023240, REGON: 100881256, Kapitał zakładowy: 50,000 zł